Close Up Of Wooden Toy Train Over Wooden Table. Selective Focus. Retro Filtered

Hipnoterapija za otroke

Hipnoza je lahko zelo efektivna metoda pri terapij različnih otroških problemov. Zaradi visoke stopnje sugestibilnosti so otroci, v primerjavi z odraslimi osebami, bolj dovzetni do hipnoterapije. Imajo močno,slikovito imaginacijo, to pa bistveno olajša dostop v podzavest posameznika in prinese željene spremembe. Rezultat tega je, da se želene spremembe pri delu z otroki lahko dosežejo že zelo hitro. Hipnoterapevt pa pri tem lahko uporabi raznolike metode kot so vizualizacija, zgodbe, lutke, igranje vlog…

Otroci so dobri kandidati za hipnoterapije, ker nimajo še utrjenih vzorčnih obrambnih mehanizmov in odpornosti, ki si jo posameznik gradi skozi leta svojega življenja. Ker so v stanju učenja, so velikokrat dovzetnejši za nove stvari, hkrati pa se ne sprašujejo o naravi teh stvari in jih zato ne poskušajo vnaprej blokirati. Prav zato je hipnoterapija uspešnejša, hipnoterapevt pa ima lažje in bolj efektivno delo. Odrasle osebe pa so velikokrat preveč pozorne in z dvomom vstopijo v terapijo. Hkrati pa aktivno in vnaprej razvijajo odpornost do novih izkušenj, tako na zavestnem, kot na nezavednem nivoju, kar otežuje sam proces hipnoze. To sicer ne pomeni, da terapija pri odraslih ne deluje, razlika je le v kvantiteti in kvaliteti samih terapij. Kvantiteta pri tem ponazarja kolikokrat posameznik lahko pade v stanje  hipnoze, kvaliteta pa stopnja hipnoze do katere je posameznik dovzeten, ko je enkrat v stanju hipnoze.¸

Hipnoza je lahko zelo uspešna metoda za otroke pri različnih problemih, negativnih ponavljajočih vzorcih ali različnih motnjah. Pogoste so slaba samopodoba, problemi z učenjem, težave s koncentracijo, različne fobije…

Terapije pomagajo tudi pri nočnih morah, ločitvi staršev ali izgubi starša.

Obdobje šolanja je za otroke kritično obdobje. Skozi sekundarno socializacijo se učijo komuniciranja z drugimi, vzpostavljanja vezi, grajenja obrambnih mehanizmov, ter nasploh komuniciranja z zunanjim svetom. Vzorce tega obdobja otroci prenesejo v odraslo dobo. Če se pojavijo problemi in jih posameznik ( otrok ) ne zna pravilno rešiti bo negativne vzorce vedenja in odzivanja ponotranjil, postali bodo del podzavesti, nato pa jih bo nehote prenesel v odraslo dobo. Takrat so v podzavesti že utrjeni do tolikšne mere, da je spreminjanje le-teh dolgotrajen in zapleten proces. Pri otrocih pa je dostop do podzavesti enostavnejši zato je tudi spreminjanje vzorcev vedenja uspešnejše, rezultati pa se lahko pojavijo že v drugi terapiji. Tako otrok postane bolj samozavesten, sproščen, skoncentriran ter uspešen v šoli.

Vzorci vedenja pri otrocih se velikokrat multiplicirajo. V kolikor so to negativni vzorci bo otrok ob neuspešnem komuniciranju z zunanjim svetom svoje odzive ponotranjil in jih vgradil v svoj »jaz«. Tako bo vedno znova poskušal problem s katerim se sooča rešiti, ker pa njegov odziv nebo pravilen bo moral poiskati drug odziv, ki bo lahko še slabši od prvotnega. Njegova samozavest bo padala, otrok pa se na tej stopnji velikokrat zapre vase in tako poskuša rešiti problem.

Pri hipnozi se poišče otrokove primarne odzive, ki so se ponotranjili v podzavesti. Razbere se negativne vzorce in se otroku sugestivno ponudi ostale ( boljše ) možnosti. Tako otrok pri naslednji težavni situaciji problem lahko reši na drugačen način, pozitiven odgovor iz okolja pa mu pokaže, da je njegov odziv pravilen. Tako lahko ponovno začne graditi svoj »jaz«, nadgradi svojo samopodobo, postane bolj sproščen in komunikativen.

PRAVNO OBVESTILO

Hipnoza v nobenem primeru ne nadomešča zdravnika in zdravniškega zdravljenja in služi le kot dopolnilo. V primeru težav ali bolezni se vedno posvetujte z zdravnikom ali specialistom uradne medicine. Razumeti moramo, da je uradna medicina in medicinsko zdravljenje edina učinkovita in preverjena metoda zdravljenja.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4685#2.%20%C4%8Dlen